Biop® - Tillbehör

Det går bra att köpa tillbehör såsom slamavskiljare, förhöjningshals eller pump med larm genom oss. Genom oss på Biop eller din återförsäljare får du mer information.

Slamavskiljare/septiktank

Septiktanken är indelad i tre delar (kammare)

Volym: 2,8 m3

Vikt: 80 kg

Material: Polyetylen (PE). Kemikalie- och väderbeständigt material för att utesluta läckage av avloppsvatten och intrång av dagvatten.

Slamavskiljare

Förhöjningshals

Biop måste kompletteras med en förhöjningshals när reningsverket behöver grävas ner djupare än normalt. Förhöjningshalsen ger en maximal förhöjning av 550 mm.

Pump med larm

I speciella fall och vid vissa markförhållanden kan det behövas en pump för att pumpa ut det renade vattnet ur din Biop. I dessa lägen kan Biop levereras med pump och det medföljer då alltid ett nivålarm för din trygghet. Detta är inte speciellt vanligt och din installatör kan enkelt berätta hur det hur det ser ut i ditt fall.