Biop® - Underhåll

Biop är ett enkelt reningsverk utan rörliga delar och därmed i princip underhållsfritt. Vid leverans av Biop medföljer en enkel egenkontroll som vi rekommenderar att du utför två gånger per år.

Driftavtal

Som fastighetsägare kan du teckna ett driftavtal. Det innebär att vi tar fullt ansvar för den löpande driften och funktionen av ditt reningsverk. I driftsavtalet ingår bland annat:

  • Uppstartsbesök med verifikation av installation
  • Underhållsbesök, mätningar och funktionskontroll
  • Felavhjälpning
  • Byte och kretslopp av fosforfilter

Driftavtalet tecknas med oss på Biop eller en återförsäljare. Du kan också välja att sköta ditt reningsverk själv och vid behov nyttja vår supporttjänst.

Bytesavtal för fosforfiltret

Fosforfiltret som används i Biop är av materialet Polonite, ett kalkbaserat reaktivt filtermaterial vars unika egenskaper att binda in fosfor är verifierade vid KTH. Genom att teckna ett bytesavtal för fosforfilter kan du vara säker på att ditt avlopp uppfyller de riktlinjer som finns kring rening.

Bytesavtalet inkluderar nytt filter, borttagande av uttjänt filter, montering av nytt filter samt kretslopp för uttjänt filtermassa/näring. Vill du kan du själv använda filtermassan som gödningsmedel i din trädgård. Då behöver du kontakta miljökontoret om du inte redan ansökt om dispens för spridning.

För ett normalhushåll (5 pe) i område med hög skyddsnivå sker bytet efter två år vid daglig användning. Vid lägre belastning, såsom fritidsboende eller lägre antal personer, fördubblas livslängden till ca fyra år.

Här kan du teckna bytesavtal