Miljö & säkerhet

Kretslopp med fosforfiltret Polonite

Fosfor är en livsviktig substans som finns i gödsel och vi får i oss genom maten. Det mesta av fosforn vi äter rinner ut i avloppet där det skapar övergödning i vattendrag, hav och sjöar. Det är också en ändlig råvara som börjar ta slut. Genom att återvinna fosfor sparar vi på jordens resurser.

När du renar vattnet med fosforfiltret Polonite kan restmaterialet användas som jordförbättringsmedel. Det är en av få tekniker som både renar vattnet från fosfor och skapar ett naturligt kretslopp för fosfor.