Oxyfix - Tillbehör

Fosforfilter och fosforbrunn

Vid köpet av Oxyfix ingår alltid en fosforbrunn och fosforfiltret Polonite. Polonite är ett kalkbaserat reaktivt filtermaterial vars unika egenskaper att binda in fosfor är verifierade vid KTH.

Läs mer om filtermaterialet på www.bioptech.se

Förhöjningshals

Beroende på aktuella markförutsättningar kan Oxyfix behöva kompletteras med en förhöjningshals. Oxyfix förhöjningshalsar är 22 eller 30 cm. Det går även att komplettera med ett vanligt markrör om 60 cm i diameter. Max påbyggnad på reningsverket är 80 cm.

Din återförsäljare eller installatör kan enkelt berätta hur det ser ut i ditt fall.

Bilden visar Oxyfix