Oxyfix - Underhåll

Enkelt underhåll

Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till reningsverket vid till exempel slamtömning. De mindre reningsverken saknar rörliga delar och är därmed i princip underhållsfria. Vid leverans medföljer en enkel egenkontroll som vi rekommenderar att du utför två gånger per år.

Teckna driftavtal

Som fastighetsägare kan du teckna ett driftavtal med oss. Det innebär att vi tar fullt ansvar för den löpande driften och funktionen av ditt reningsverk. I driftsavtalet ingår bland annat:

  • Uppstartsbesök med verifikation av installation
  • Underhållsbesök, mätningar och funktionskontroll
  • Felavhjälpning
  • Byte och kretslopp av fosforfilter

Du kan också välja att sköta ditt reningsverk själv och vid behov nyttja vår supporttjänst.

Bytesavtal för fosforfilter

Fosforfiltret som används i Oxyfix är av materialet Polonite, ett kalkbaserat reaktivt filtermaterial vars unika egenskaper att binda in fosfor är verifierade vid KTH. Genom att teckna ett bytesavtal för fosforfilter kan du vara säker på att ditt avlopp uppfyller de riktlinjer som finns kring rening.

Bytesavtalet inkluderar nytt filter, borttagande av uttjänt filter, montering av nytt filter samt kretslopp för uttjänt filtermassa/näring. Vill du kan du själv använda filtermassan som gödningsmedel i din trädgård. Då behöver du kontakta miljökontoret om du inte redan ansökt om dispens för spridning.

För ett normalhushåll (5 pe) i område med hög skyddsnivå sker bytet efter två år vid daglig användning. Vid lägre belastning, såsom fritidsboende eller lägre antal personer, fördubblas livslängden till ca fyra år.

Här kan du teckna bytesavtal

Bilden visar Oxyfix